Hỏi – đáp Luật hôn nhân gia đình 2014

Câu hỏi: Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo những điều kiện nào? Những trường hợp nào cấm kết hôn? Trả lời: Theo Điều 8 – Luật Hôn nhân và gia đình quy định năm 2014 quy định: Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ … Continue reading Hỏi – đáp Luật hôn nhân gia đình 2014