Một số điểm mới về tội trộm cắp tài sản quy định tại BLHS 2015

Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017; Điều 173. Tội trộm cắp tài sản: 1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị … Continue reading Một số điểm mới về tội trộm cắp tài sản quy định tại BLHS 2015