hợp đồng lao động

Tư vấn về hợp đồng lao động

Tư vấn về hợp đồng lao động

Tư vấn về Hợp đồng lao động Câu hỏi : Tôi mới thành lập công ty và dự định ký hợp đồng lao động mùa vụ 03 tháng đối với các nhân viên. Cho tôi hỏi việc ký kết Hợp đồng lao động trên có phù hợp quy định của pháp luật …

Xem tiếp »