Khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017; Bộ luật tố tụng hình sự 2015;      Khởi tố vụ án hình sự là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm duy trì trật tự công lý, không phụ thuộc vào ý … Continue reading Khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015