Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tình huống: Thảo vốn không quen biết ai làm trong các cơ quan nhà nước nhưng với khả năng hoạt ngôn, khoe có nhiều mối quan hệ rộng trong xã hội, Thảo đi nói với nhiều người rằng mình có khả năng xin cho con họ vào làm việc tại sân bay với giá 600 … Đọc tiếp Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản