Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định các tình tiết làm tăng nặng trách nhiệm hình sự như sau:

Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

 1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

 • a) Phạm tội có tổ chức;
 • b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
 • c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
 • d) Phạm tội có tính chất côn đồ;
 • đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;
 • e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;
 • g) Phạm tội 02 lần trở lên;
 • h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;
 • i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên;
 • k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác;
 • l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;
 • m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội;
 • n) Dùng thủ đoạn hoặc phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội;
 • o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội;
 • p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.