Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Điều 85. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

  1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
  • a) Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội;
  • b) Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng;
  • c) Phạm tội 02 lần trở lên;
  • d) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;
  • đ) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;
  • e) Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.

2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

 

Điều 85 được bổ sung quy định về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tình tiết của vụ án mà nó ảnh hưởng đến mức độ trách nhiệm hình sự của trường hợp phạm tội cụ thể theo hướng tăng lên so với trường hợp bình thường nhằm cá thể hóa trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định gồm 6 tình tiết như trên.


CÔNG TY LUẬT Đ&C ĐÀ NẴNG

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : lscuongdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.