Mức lương cơ sở từ 01/7/2018

Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 01/07/2018 mức lương cơ sở sẽ là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức 1.300 000 đồng/tháng như hiện nay. Tóm tắt sơ lược Nghị định 72/2018 quy định:

Mức lương cơ sở được áp dụng đối với các đối tượng sau:

  • Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện
  • Cán bộ, công chức cấp xã
  • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
  • Người làm việc theo chế độ hợp đồng xếp lương theo cán bộ, công chức
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội và Công an nhân dân…

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

  • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
  • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
  • Tính các Khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Xem thêm:

Mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.