Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi

Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

 1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

 • a) Phạm tội có tổ chức;
 • b) Phạm tội 02 lần trở lên;
 • c) Đối với 02 người trở lên;
 • d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
 • đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
 • e) Tái phạm nguy hiểm

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

 • a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • b) Làm nạn nhân tự sát.
 1. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Khách thể của tội phạm:

 • Xâm phạm về sức khỏe tình dục, nhân phẩm, danh dự của trẻ em dưới 16 tuổi.

Mặt khách quan của tội phạm:

 • Thể hiện ở hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi, Hành vi này rất đa dạng, có thể là hành động : Hôn, hít, sờ, mó…bộ phận sinh dục của trẻ em;..hoặc bắt trẻ em hôn, hít, sờ, mó bộ phận sinh dục của người phạm tội.
 • Tội dâm ô người dưới 16 tuổi khác với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ở chỗ trong Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi thì người phạm tội không nhằm mục đích giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân. Hành vi dâm ô chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này nếu nạn nhân là người dưới 16 tuổi, còn nếu nạn nhân là người từ đủ 16 tuổi trở lên thì hành vi dâm ô không cấu thành tội phạm này.

Chủ thể của tội phạm:

 • Bất kỳ người nào (nam hoặc nữ) từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.

Mặt chủ quan của tội phạm:

 • Thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Xem thêm:

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.