Tư vấn về hợp đồng lao động

Tư vấn về Hợp đồng lao động

Câu hỏi : Tôi mới thành lập công ty và dự định ký hợp đồng lao động mùa vụ 03 tháng đối với các nhân viên. Cho tôi hỏi việc ký kết Hợp đồng lao động trên có phù hợp quy định của pháp luật không? Nếu vi phạm thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động hiện hành quy định có 3 loại HĐLĐ như sau:

  1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
    2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
    3.         Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Theo đó, Khoản 3 điều 22 BLLĐ quy định: Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

HĐLĐ mùa vụ chỉ được ký với những công việc không mang tính thường xuyên, không được ký loại HĐ này đối với những công việc có tính thường xuyên trên 12 tháng.

Trường hợp vi phạm quy định về loại giao kết hợp đồng quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP với mức phạt như sau:
a) Xử phạt từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
d) Xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
e) Xử phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Căn cứ các quy định của pháp luật như trên bạn thực hiện.


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.