Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo

Ngày 15/5/2018 Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thông qua Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo, theo đó:

05 điều kiện được hưởng án treo:

Người bị xử phạt tù được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ 05 điều kiện sau:

 • Bị xử phạt tù không quá 03 năm;
 • Có nhân thân tốt;
 • Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 51 BLHS và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 52 BLHS;
 • Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định;
 • Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và  việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

06 trường hợp không cho hưởng án treo

 • Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;
 • Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã;
 • Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo;
 • Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi;
 • Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi;
 • Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Ấn định thời gian thử thách:

 • Khi cho người phạm tội hưởng án treo, Tòa án ấn định thời gian thử thách bằng hai lần mức phạt tù, nhưng không được dưới 01 năm và không được quá 05 năm.

Ngoài ra, còn một số quy định khác.

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 BLHS về án treo này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 và thay thế cho Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013.


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.