Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1.Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 • a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;
 • b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 • d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;
 • đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • a) Có tổ chức;
 • b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
 • c) Tài sản là bảo vật quốc gia;
 • d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;
 • đ) Để che giấu tội phạm khác;
 • e) Vì lý do công vụ của người bị hại;
 • g) Tái phạm nguy hiểm

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4.Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

5.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trong điều luật này quy định 2 tội:

 1. Tội hủy hoại tài sản: được hiểu là hành vi làm cho tài sản bị hư hại đến mức mất hết giá trị hoặc giá trị sử dụng và không thể khôi phục lại được hoặc bị tiêu hủy hoàn toàn.
 2. Tội cố ý làm hư hỏng tài sản: được hiểu là hành vi làm cho tài sản bị mất một phần hoặc giảm giá trị, giá trị sử dụng nhưng ở mức độ có thể khôi phục lại được.

Các dấu hiệu cấu thành tội phạm:

Khách thể:

Xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác

Mặt khách quan:

Có các dấu hiệu sau:

 • Về hành vi: Có hành vi làm cho tài sản của người khác bị hư hỏng đến mức mất hẳn giá trị, giá trị sử dụng hoặc bị tiêu hủy hoàn toàn (tội hủy hoại tài sản)
 • Có hành vi làm cho tài sản của người giảm một phần hoặc mất một phần giá trị ở mức độ có thể khôi phục lại được (cố ý làm hư hỏng tài sản) ví dụ đập phá làm hư hỏng kính xe hơi.
 • Nói chung mặt khách quan của hai tội trên có điểm giống nhau về hành vi phạm tội và chỉ khác nhau về mức độ thiệt hại gây ra của hành vi trái pháp luật. Thiệt hại là cơ sở để xác định tội danh, chẳng hạn cùng một hành vi phạm tội như nhau nhưng nếu tài sản bị hư hại một phần thì cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản, còn nếu tài sản bị hư hại hoàn toàn thì cấu thành tội hủy hoại tài sản.

Các dấu hiệu khác:

 • Giá trị bị thiệt hại phải từ 2 triệu đồng trở lên, nếu thiệt hại dưới hai triệu thì người phạm tội phải thuộc một trong các trường hợp: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính; Đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm…(điều luật đã quy định)

Chủ thể:

 • Bất kể người nào từ đủ 14 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự (tùy theo khung hình phạt quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự)

Mặt chủ quan:

 • Lỗi cố ý

Tội cưỡng đoạt tài sản


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.