Tư vấn về nội quy lao động

Tư vấn về Nội quy lao động và thủ tục đăng ký

Câu hỏi:

Tôi  có ý định thành lập một công ty, tôi nghe nói các doanh nghiệp có sử dụng lao động đều phải có nội quy lao động và phải đăng ký. Vậy nội quy lao động gồm những nội dung gì và phải đăng ký tại đâu, thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 119 Bộ Luật lao động 2012 quy định như sau:

Điều 119. Nội quy lao động

 1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
 2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

 1. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
 2. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Như vậy, tại Điều 119 Bộ Luật lao động 2012 nếu doanh nghiệp của bạn dưới 10 người lao động thì không bắt buộc phải có nội quy lao động.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Nội quy lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trật tự tại nơi làm việc;
 • An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
 • Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng doanh nghiệp;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, các hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Trong trường hợp chưa có công đoàn thì doanh nghiệp có thể yêu cầu tập thể người lao động cử người đại diện để tham khảo ý kiến.

Nội quy lao động phải được thông báo đến từng người và những điểm chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp.

Về thủ tục đăng ký:

Điều 120. Đăng ký nội quy lao động

 1. Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Điều 121. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 2. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
 3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
 4. Nội quy lao động

Như vậy, Doanh nghiệp phải đăng ký bản nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Trường hợp nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan Nhà nước về lao động thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.
Nếu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước về lao động nhận được hồ sơ đăng ký mà không có thông báo, thì nội quy lao động của doanh nghiệp đương nhiên có hiệu lực

Lưu ý: Theo Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành tại khoản 3 Điều 1 thì Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động (Bộ luật lao động 2017) đã đưa ra khỏi chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017.


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.