Tư vấn về thừa kế theo di chúc

Hiện nay, những tranh chấp thừa kế ngày càng gia tăng và phức tạp, những tranh chấp, mâu thuẫn trong các quan hệ thừa kế luôn kéo theo sự đổ vỡ các mối quan hệ trong gia đình, vì vậy nhu cầu được tư vấn pháp luật thừa kế ngày càng trở nên thiết yếu.

Nhưng thế nào là thừa kế theo di chúc hợp pháp?

Để khách hàng nắm rõ một di chúc được coi là hợp pháp, Luật Minh Tâm cung cấp điều kiện như sau::

 •  Người lập di chúc sáng suốt, minh mẫn trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
 •  Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật;
 •  Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý;
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực;
 •  Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 •  Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực x ác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

2. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người để lại di chúc và người hưởng di sản, Luật Minh Tâm cung cấp dịch vụ tư vấn thừa kế theo di chúc bao gồm các nội dung:

 •  Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo quyền thừa kế tài sản đúng pháp luật;
 •  Tư vấn viết nội dung di chúc;
 •  Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;
 •  Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
 •  Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 •  Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
 • Tư vấn giao nhiệm vụ cho những người thừa kế;
 • Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc;
 • Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
 • Tư vấn thủ tục công bố di chúc.

Luật Minh Tâm sẽ luôn chia sẻ và tư vấn tận tình cho quý khách.


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.