Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong BLTTHS 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS 2015) quy định Bảo đảm về quyền bất khả xâm phạm về thân thể như sau:

Điều 10. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể

  • Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
  • Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người phải theo quy định của Bộ luật này. Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của con người.

Theo quy định trên thì: 

Tự do thân thể là quyền bất khả xâm phạm của con người được Hiến pháp ghi nhận và bảo vệ. Trong tố tụng hình sự, để phòng ngừa tội phạm các cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự nhưng phải bảo đảm quyền bất khả xâm phạm thân thể con người.

Tức là: không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang.

Để đảm bảo cho quyền bất khả xâm phạm về thân thể thì đòi hỏi việc giữ người, bắt người phải có căn cứ, đúng thẩm quyền và thủ tục quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cấm sử dụng biện pháp tra tấn, bức cung, dùng nhục hình đối với người bị bắt, nếu vi phạm sẽ bị trừng trị theo quy định của pháp luật.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.