Tội chiếm giữ trái phép tài sản

Điều 176 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, quy định về Tội chiếm giữ trái phép tài sản như sau:

Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản

  1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháphoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
  2. Phạm tội chiếm giữ tài sản tộ giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Khái niệm:

Chiếm giữ trái phép tài sản được hiểu là hành vi cố tình không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản, di vật, cổ vật bị giao nhầm, hoặc do mình tìm được, nhặt được sau khi có yêu cầu được nhận lại tài sản đó.

Các yếu tố cấu thành tội phạm:

Khách thể: Xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác.

Mặt khách quan:

Về hành vi: cố tình không trả lại tài sản, di vật, cổ vật cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp, hoặc không giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Về giá trị tài sản: Giá trị tài sản chiếm đoạt phải từ 10.000.000 đồng trở lên. Đối với di vật, cổ vật thì giá trị dưới 10.000.000 đồng trở xuống là có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chủ thể: Người có năng lực trách nhiệm hình sự

Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp.

 


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.