Ly hôn, chồng có được quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Khi ly hôn người vợ không có đủ điều kiện để nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người vợ từ chối nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì giải quyết thế nào?

 

Khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định như sau:

  • “Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”

Theo quy định trên, về nguyên tắc, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho người mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp vợ chồng có những thỏa thuận khác như :

  1. Người vợ đồng ý để cho chồng nuôi con dưới 36 tháng tuổi; hoặc:
  2. Người vợ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Như vậy, để được nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp này, người chồng phải thoả thuận và được sự đồng ý của người vợ, hoặc đưa ra các chứng cứ chứng minh người vợ không có đủ điều kiện về vật chất, tinh thần để trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục con.

Ngoài ra  khi con đủ 36 tháng tuổi, người chồng có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

  1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
  2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.…

Như vậy, khi con đủ 36 tháng tuổi nếu có đơn yêu cầu, Toà án sẽ xem xét lại điều kiện nuôi con của người đang trực tiếp nuôi, xét thấy người đang trực tiếp nuôi không còn đủ điều kiện trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì Toà án sẽ quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Hỏi – đáp Luật hôn nhân gia đình 2014


LUẬT MINH TÂM

>> Luật Sư tư vấn pháp luật Gọi: 0932 50 52 82

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatminhtamdn@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://luatminhtam.com

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.